Το έργο

Το OPTISHIP είναι προϊόν για την αγορά (TRL9) σχετικό με την ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA) πλοίου.  Αποτελεί τεχνολογικά άρτιο εργαλείο με εφαρμογή στην υποστήριξη επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων (μέσω αλληλένδετων μοντέλων και αλγορίθμων) για την οικονομική και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση των θαλάσσιων κατασκευών και των πλοίων. Η LCA για την ναυτιλία μελετά και τις τρεις φάσεις ζωής του πλοίου: (1) την σχεδίαση/κατασκευή (Φάση Ι), (2) την λειτουργία/συντήρηση (Φάση ΙΙ) και (3) το τέλος της ζωής του πλοίου (Φάση ΙΙΙ). Το LCA μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για βέλτιστη σχεδίαση του πλοίου, βέλτιστη λειτουργία, και να υποστηρίξει αποφάσεις παρέχοντας ξεκάθαρες συμβουλές σε σενάρια. Πελάτες αποτελούν τα ναυπηγεία, οι ναυτιλιακές εταιρίες, brokers, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμοί έρευνας σε μηχανολογικά θέματα κ.α. Τεχνολογικά η πλατφόρμα βασίζεται σε ανάπτυξη αλγορίθμων, τεχνητή νοημοσύνη και  μηχανική μάθηση, για σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πιστοποιηθεί και πατενταριστεί. H κοινοπραξία με έτη συνεργασίας και εμπειρίας σε θέματα ναυτιλίας θα παραδώσει πιστοποιημένο προϊόν από νηογνώμονα και προωθεί την εμπορευματοποίηση μέσω νεοσύστατης εταιρίας.